משפט מסחרי-עיסקי, דיני קמעונאות, דיני עבודה וקניין רוחני
דף הבית | אודותינו | תחומי עיסוק | מאמרים | קישורים | הרצאות וכתבות | צור קשר | מפת אתר | English

גרסה להדפסה מאמרים


הגרלות המיועדות להגדלת המכירות של עסקים מסחריים
עו"ד ונוטריון איריס בודנהיימר (MBA)

 

הגרלות, הינן אמצעי שיווקי  טוב ויעיל למשוך לקוחות לעסק. יחד עם זאת, מה לעשות שעריכת הגרלות והימורים ככלל הינם מעשים אסורים,המהווים  עבירה פלילית לפי חוק העונשין. על פי סעיף 224 לחוק העונשים, מוגדרת "הגרלה" כך:"כל הסדר שלפיו ניתן, בהעלאת גורלות או באמצעי אחר, לזכות בכסף, בשווה כסף או בטובת הנאה, והזכיה תלויה בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת. "הימור" מוגדר כך:"כל הסדר שלפיו ניתן לזכות בכסף בשווה כסף או בטובת הנאה, והזכיה תלויה בניחושו של דבר, לרבות הגרלה הקשורה בתוצאות משחקים ותחרויות בספורט".  למרות האיסור הגורף על עריכת הגרלות ועל הימורים, קבע המחוקק כי לצורך פרסומת מסחרית בתנאים מסוימים, יכול עסק שמעוניין לעודד את מכירותיו או את הגדלת השווק של מוצריו לערוך פעמיים בשנה הגרלה. התנאים לעריכת ההגרלה, הינם בסמכותו של שר האוצר או מי שהוא הסמיך לכך. בחודש ינואר 2010 פורסם היתר כללי חדש לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית.  ההיתר הינו מפורט ביותר, ועל מבקש ההגרלה לערוך אותה במדויק בהתאם להוראות הקבועות בו. בין ההוראות המפורטות בהיתר הכללי ניתן למצוא את ההוראות הבאות:

 

ü            לכל עסק מסחרי מותר לערוך הגרלה לפרסומת מסחרית פעמיים בשנה בלבד. בכל מקרה לא ניתן לערוך הגרלה נוספת באותה שנה אלא אם כן חלפו 120 ימים מיום שאותו עסק ערך את ההגרלה הקודמת.

 

ü            יש למנות מפקח להגרלה – המפקח יכול להיות כל עורך דין או רואה חשבון (אלא אם כן נקבע אחרת). המפקח הוא האחראי, בין היתר, על אישור תקנון המבצע, פיקוח על התוכן, פיקוח על פרסום התקנון ופיקוח על חלוקת הפרסים.

 

ü      על המפקח  להודיע לרכז ההגרלות במשרד האוצר (להלן:"הרכז") על הסכמתו לשמש כמפקח לפחות 14 ימים לפני תחילת מבצע ההגרלות, בנוסח המופיע בנספח להיתר הכללי.

 

ü            על עורך המבצע (שהוא מי שמעוניין לעודד את מכירת מוצריו) לערוך תקנון למבצע ההגרלות, אשר יכלול, בין היתר, את פרטי ההגרלה, לרבות שם עורך ההגרלה, שם מבצע ההגרלות מועד ומקום עריכת ההגרלות,הפרסים שיוגרלו ופרטים נוספים הקבועים בהיתר.

 

ü            יש לפרסם את תקנון המבצע באחת או יותר מהדרכים המפורטות בהיתר הכללי.

 

ü            אסור לדרוש תשלום בכסף או בשווה כסף בעבור הזכות להשתתף בהגרלה לפרסומת מסחרית.

 

ü            יש לחלק לפחות 80% מהפרסים שפורטו בתקנון המבצע יחולקו למשתתפים.

 

ü            יש לפרסם את תוצאות ההגרלה כפי שנקבע בהיתר הכללי.

 

ü            דו"ח סיום המבצע – המפקח יישלח בתוך 60 ימים מתום המבצע דו"ח למפקח במשרד האוצר. הדו"ח יהיה פתוח לעיון הצבור במשרד המפקח.

 

יובהר, כי על פי ההיתר הכללי החדש, אסור באופן מפורש לדרוש כסף עבור הזכות להשתתף בהגרלה לפרסומת מסחרית. סעיף זה חשוב מכיוון שבעבר, נעשו (גם אז בניגוד לחוק) הגרלות ספציפיות לזכייה למשל בדירה או בוילה, כאשר עורך ההגרלה מכר תמורת סכומים קטנים לרוכשי הכרטיסים את הזכות להשתתף בהגרלת המוצר הגדול – היינו הדירה או הוילה. הגרלה מסוג זה- אינה הגרלה מסחרית כמשמעותה בחוק העונשין ו/או בהיתר הכללי ולמעשה מי שעורך אותה עובר על סעיפים, 224 ו-227 לחוק העונשין, הקובע, כי מי ש"מציע מוכר או מפיץ כרטיסים או כל דבר אחר הבאים להעיד על זכות להשתתף בהגרלה או בהימור...דינו מאסר שנה אחת...."

לפיכך, חשוב ביותר, כאשר מבקשים לערוך הגרלה מסחרית, לפעול במדויק בהתאם להוראות ההיתר, כדי לא להסתבך לחינם.

****************************************

האמור לעיל אינו יעוץ משפטי ואינו במקום יעוץ משפטי אלא  הינו בבחינת מידע כללי בלבד. כל המסתמך על האמור לעיל מבלי לקבל יעוץ משפטי פרטני עושה זאת על אחריותו בלבד.

   
הבהרה משפטית  

איריס בודנהיימר - משרד עורכי דין
דרך מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי 1, תל אביב 67021
טלפון: 03-6919101 פקס: 03-6919102 info@iblaw.co.il